Институтът за изследване на населението и човека отбелязва 45 години психология в БАН с научна конференция

Изключително съм доволна да видя, как психологията и нашата работа в Института за изучаване на населението и човека се превръщат в успешен инструмент в помощ на институциите и държавната администрация.
За 45 години, откак психологията е част от работата на Българската академия на науките, много неща са се променили, но в последните години доказахме как практически можем да си сътрудничим с различните министерства, с институциите и да им бъдем от полза при решаване на важни проблеми, като демографската криза, агресията в училище, определяне профилите на рискови водачи на пътя и много други.
Това каза проф. д-р. Антоанета Христова, досегашен директор на ИИНЧ-БАН при откриването на двудневната Научна конференция с международно участие на тема „ Психологията с лице към социалните проблеми“ в зала „Триадица“ на Гранд хотел „София“.
Повод за организирането на научния форум е 45-тата годишнина, откакто в БАН се изучава и изследва психология, както и 20 години от старта на списание ,,Психологични изследвания“.
„Макар да правя това вече четвърт век, все така силно съм развълнувана от присъствието на толкова познати лица, ангажирани с каузата на науката психология и с работата на нашия институт. Прилагането на психологията и нашите разработки за решаване на социални проблеми ще бъде не само във фокуса на тази конференция, а и в работата на екипа ни в бъдеще“, каза проф. д-р Йоланда Зографова, новоизбраният директор на ИИНЧ.
Участниците в конференцията бяха поздравени от инж. Таня Михайлова, заместник министър на образованието и науката, от председателя на Общото събрание на БАН проф. дхн Евелина Славчева, а също и от колеги от други институти към БАН и университети в страната.
Днес и утре, в общо пет панела, участниците ще представят доклади, свързани с културните и междуличностни различия; отношения деца-възрастни, приемане на различния и уязвимост в социалните отношения; пол и сексуална ориентация; самоконтрол, образователни подходи, мотивация за учене, взаимодействие „училище-семейство“; детска и юношеска агресия, влияние на травмиращи събития върху детската психика и много други.
Като част от работата на конференцията ще се проведат и две кръгли маси.
Първата е посветена на академичния и приложен аспект на консултативната психология, а втората – на ролята на човешкия фактор в пътната безопасност.

Ето и списък на панелите и модулите на конференцията:
ПАНЕЛ 1. КУЛТУРНО РАЗНООБРАЗИЕ И МЕЖДУГРУПОВИ ОТНОШЕНИЯ
ПАНЕЛ 2. ЛИЧНОСТ И ИНДИВИДУАЛНИ РАЗЛИЧИЯ
Модул 1. Личност и емоции
Модул 2. Личностни характеристики: взаимовръзки
Модул 3. Методи за измерване на личността
ПАНЕЛ 3. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
Модул 1. Детство, юношество и социална среда
Модул 2. Предизвикателства на училищната среда
Модул 3. Насилие и агресия в детско-юношеска възраст
Модул 4. Психични и поведенчески разстройства в детско-юношеска възраст – подходи за работа
ПАНЕЛ 4. ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
ПАНЕЛ 5. РАБОТА И СВОБОДНО ВРЕМЕ
Модул 1. Работа, кариерно развитие и организационна култура
Модул 2. Балансът „работа – семейство”

КРЪГЛА МАСА 1.
КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ – АКАДЕМИЧНА И ПРИЛОЖНА

КРЪГЛА МАСА 2.‎
РОЛЯТА НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР В ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ

В приложението ще намерите цялата програма на конференцията по дати и часове.

Scroll Up