Контакти

Институт за изследване на населението и човека
София 1113, ул. „Акад. Бончев“, бл. 6, ет.5/6
+359 2 870 53 03; +359 2 870 32 17
http://www.iphs.eu

Ръководител на проекта:
проф. д-р Антоанета Христова
a.hristova@iphs.eu
Координатор на проекта:
гл.ас. д-р Зорница Тоткова
z.totkova@iphs.eu

Свържете се с нас:

[recaptcha size:normal]

Scroll Up