Предстоящо отчитане на четвърти етап от проекта

Предстои отчитането на четвърти етап от проекта:

Разработване на писмени методически указания за всяка от предложените валидизирани и стандартизирани методики, включващи описание на методиката и начина на работа, инструкция за изследваните лица и начина на обработка на резултатите и интерпретация на резултатите и нормативни скали, съгласно чл.4 от Наредба №36.

Scroll Up