Отчитане

Приключени Четвърти и Пети етап от проекта

На 21.01.2018 г. приключиха Четвърти и Пети етап по Договор за обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства…

Пълен текст »

Предстоящо отчитане на пети етап от проекта

Предстои отчитането на пети етап от проекта:
Представяне на получените резултати пред експерти и разработване на кампания за разясняване на ролята на човешкия фактор за опазване на пътната безопасност и за промяна на обществените нагласи към изследванията за психологическа годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на…

Пълен текст »

Предстоящо отчитане на четвърти етап от проекта

Предстои отчитането на четвърти етап от проекта:
Разработване на писмени методически указания за всяка от предложените валидизирани и стандартизирани методики, включващи описание на методиката и начина на…

Пълен текст »

Приключен трети етап от проекта

На 01.11.2018 г. приключи Трети етап „Провеждане на научно изследване за валидизация по отношение на пътната безопасност и стандартизация за българска популация на подбраните тестове и групирането им в методики за съответните групи…

Пълен текст »

Приключен втори етап на проекта

На 28.12.2017 г. приключи Втори етап „Проучване на методики за изследване на качествата, свързани с уменията за управление на МПС, наличието на които намалява риска от допускане на грешки при участие в пътното движение и на опасността от предизвикване на пътно-транспортни произшествия“ по Договор за обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства…

Пълен текст »

Приключен първи етап на проекта

На 28.08.2017 г. приключи Първи етап „Обзор на актуалната научна литература по темата и прилаганите в страните от ЕС и в други страни методи за оценка на психологическата годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на…

Пълен текст »

Scroll Up